Wydawca treści Wydawca treści

Teren monitorowany

Grunty administrowane przez Nadleśnictwo Kudypy, będące własnością Skarbu Państwa, objęte są monitoringiem wizyjnym.
Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r.