Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Kudypy
Nadleśnictwo Kudypy
89 527 90 90
89 527 89 58

Adres:

Kudypy 4

11-036 Gietrzwałd

 

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny

godz. 7:00 - 15:00 - tel. 89 527 90 90

od godz. 15:00 (także soboty i święta) - tel. 510 992 316

Nadleśniczy
Alfred Szlaski
89 527 90 90
Zastępca Nadleśniczego
Grzegorz Jeznach
89 521 07 07
Główny Księgowy
Zofia Kraińska
89 527 89 50
p.o. Sekretarz
Michał Pony
89 521 07 11

Dział Gospodarki Leśnej

Lech Gawron
St. Specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: 89 521 07 10
Dariusz Frankiewicz
St. Specjalista SL ds. ochrony lasu
Tel.: 89 521 07 02
Piotr Sambor
Specjalista ds. p-poż, łowiectwa, szkółkarstwa, lasów niepaństwowych
Tel.: 89 527 89 80, kom. 510 990 319
Emilia Grzelak
Specjalista SL ds. użytkowania lasu, handlu i marketingu
Tel.: 89 521 07 09, kom. 510 992 626
Regina Parcheta
Specjalista ds. gospodarki drewnem i użytków ubocznych
Tel.: 89 527 93 51
Michał Pony
Specjalista SL ds. stanu posiadania, mapy numerycznej, administrator
Tel.: 89 521 07 11

Inżynier Nadzoru

Adam Owsiejko
Tel.: 89 521 07 03

Dział Finansowo-Księgowy

Maria Rutkowska
Tel.: 89 521 07 05
Małgorzata Witkowska
Tel.: 89 521 07 04
Jolanta Dziadak
Tel.: 89 521 07 12

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Krystyna Baczewska
Specjalista ds. magazynu
Tel.: 89 521 07 12
Monika Uzarska
Stanowisko ds. zamówień publicznych
Tel.: 89 521 07 06
Bożena Metera
Sekretariat
Tel.: 89 521 07 00

Stanowisko ds. Pracowniczych

Danuta Niewrzędowska
Specjalista ds. pracowniczych i BHP
Tel.: 89 527 89 45

Posterunek Straży Leśnej

Zdzisław Stoliński
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 89 527 93 50, kom. 510 992 624
Mariusz Dawidowicz
Stażnik Leśny
Tel.: 89 527 93 50, kom. 508 318 877