Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej.

Na ternie Nadleśnictwa Kudypy gospodarkę łowiecką prowadzi 6 Kół Łowieckich oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny "Bobry" ( jednostka nadleśnictwa)

Kudypskie lasy są zasobne w zwierzynę, z inwentaryzacji przeprowadzanych przez koła łowieckie szacunkowa liczebność zwierzyny kształtuje się na poziomie:

 • łosie ~ 40 szt.
 • jelenie ~ 550 szt.
 • sarny - ponad 2000 szt.
 • dziki - ponad 1000 szt.
 • zające ~ 1000 szt.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Obiekty edukacyjne w Nadleśnictwie Kudypy

Obiekty edukacyjne w Nadleśnictwie Kudypy

Zapraszamy do korzystania z obiektów edukacyjnych oraz infrastruktury turystycznej znajdującej się na terenie Nadleśnictwa Kudypy

Ośrodek Edukacji Leśnej „ Kudypska Polana"  - Kudypy 2B

 • sala dydaktyczno – konferencyjna na 40 osób, wyposażona w sprzęt audiowizualny
 • mini muzeum leśnictwa,sala wystawowa, w której jest możliwość prezentowania wystaw o tematyce przyrodniczej.

W pobliżu ośrodka znajdują się:

 •  „Leśne Arboretum Warmii i Mazur" – jedyny specjalistyczny ogród botaniczny w Polsce północno-wschodniej
 • Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna „Kudypska Polana"
 • Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna „Arboretum - Dajtki"
 • Plac rekreacyjno – sportowy z miejscem na ognisko


Ścieżki przyrodniczo dydaktyczne:

 •   „ Kudypska Polana" – ścieżka Na terenie Nadleśnictwa Kudypy znajdują się 3 ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne. długości około 1 km ( średni czas przejścia zajmuje około 25 minut). Prowadzi leśną drogą od Leśnego Arboretum na plac rekreacyjny znajdujący się przy siedzibie Nadleśnictwa Kudypy. Na ścieżce znajduje się kilkanaście  tablic opisujących najpopularniejsze gatunki zwierząt występujące w kudypskich lasach. Na placu rekreacyjnym znajdują się zadaszenia, ławki, stoły oraz miejsce na ognisko.
   

 

 

 • „ Arboretum – Dajtki" – ścieżka długości ok. 3 km ( do pokonania pieszo lub rowerem). Prowadzi leśnymi drogami z Kudyp ( od Arboretum) do granicy miasta Olsztyn ( Dajtki ). Na trasie ścieżki znajdują się tablice dydaktyczne poruszające zagadnienia związane z gospodarką leśną, oraz ławeczki.

 

 • „Uroczysko Gietrzwałd" -  ścieżka długości ok. 1 km. Zlokalizowana w Gietrzwałdzie w sąsiedztwie Sanktuarium Maryjnego. Na trasie ścieżki znajdują się tablice dydaktyczne poruszające zagadnienia związane z ochroną przyrody oraz gospodarką leśną. Na ścieżce znajdują się stoliki i ławeczki oraz „ zielona klasa" – miejsce na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla grup.

Zielone klasy:
Zielone klasy – to specjalnie wyznaczone miejsca w terenie przygotowane na przeprowadzanie zajęć edukacyjnych. Wyposażone są w tablice dydaktyczne, zadaszenia, stoły i ławki oraz zadaszenia. Zielone klasy zlokalizowane są przy leśniczówkach: Na terenie Nadleśnictwa Kudypy funkcjonują 2 zielone klasy.

 • Leśnictwo Chmury ( miejscowość Swobodna)
 • Leśnictwo Redykajny ( miejscowość Brąswałd)

 

Ogród botaniczny „Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach"