Aktualności

Czyrenie, to grupa grzybów nadrzewnych zaliczanych do rodziny szczeciniakowatych (Hymenochaetaceae). Organizmy te wykazują głównie pasożytniczy charakter, jednakże w wielu przypadkach są także saprotrofami, czyli organizmami rozwijającymi i żywiącymi się na martwych szczątkach roślinnych.

Oferta łowiecka

Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Bobry” Nadleśnictwa Kudypy znajduje się w rejonie hodowlanym „Lasy Taborskie II”. W jego skład wchodzi jeden obwód łowiecki nr 245 o powierzchni ogólnej 4186 ha, w tym powierzchni leśnej 1724 ha, położony w leśnictwach Bobry i Żelazowice.