Aktualności

W Starożytności utożsamiane z siłą, wytrwałością i uporem. W starych papirusach opisywane jako organizmy mające właściwości lecznicze. Obecnie liczne badania potwierdzają, że są to bardzo niebezpieczne organizmy przenoszące groźne choroby wśród zwierząt i ludzi.

Oferta łowiecka

Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Bobry” Nadleśnictwa Kudypy znajduje się w rejonie hodowlanym „Lasy Taborskie II”. W jego skład wchodzi jeden obwód łowiecki nr 245 o powierzchni ogólnej 4186 ha, w tym powierzchni leśnej 1724 ha, położony w leśnictwach Bobry i Żelazowice.