Aktualności

Porosty – inaczej mówiąc grzyby zlichenizowane, to organizmy stanowiące symbiotyczne połączenie grzybów z m.in. sinicami lub zielenicami. Tajniki o nich zgłębiali nauczyciele przyrodnicy z Warmii i Mazur.

Oferta łowiecka

Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Bobry” Nadleśnictwa Kudypy znajduje się w rejonie hodowlanym „Lasy Taborskie II”. W jego skład wchodzi jeden obwód łowiecki nr 245 o powierzchni ogólnej 4186 ha, w tym powierzchni leśnej 1724 ha, położony w leśnictwach Bobry i Żelazowice.