Asset Publisher

Ekosystemy referencyjne wyznaczone na terenie Nadleśnictwa Kudypy

Zgodnie z zarządzeniem nr. 23 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.08.2008 r. na terenie Nadleśnictwa Kudypy wyznaczone zostały powierzchnie referencyjne - obszary o szczególnych walorach przyrodniczych ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej.

Rozmieszczenie powierzchni / ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Kudypy przedstawiono  poniżej oraz w załączniku ( forma edytowalna)

Materiały do pobrania


Powierzchnie referencyjne - konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Kudypy informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia na terenach leśnych powierzchni referencyjnych.

Powierzchnie referencyjne to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, które ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej pozostawione zostaną w naturalnym stanie. 

 

Wykazy proponowanych powierzchni referencyjnych wraz z mapą dostępne są poniżej

 

Swoje uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem prosimy przesyłać na adres  e-mail kudypy@olsztyn.lasy.gov.pl  lub pocztą tradycyjną na adres Kudypy 4, 11-036 Gietrzwałd do dnia 30.03.2015.

 

Osobą odpowiedzialną za udzielanie wszelkich informacji jest Pani Paulina Rutkowska

adres e-mail p.rutkowska@olsztyn.lasy.gov.pl

Tel. 510 990 317

Materiały do pobrania