Asset Publisher Asset Publisher

Ekosystemy referencyjne wyznaczone na terenie Nadleśnictwa Kudypy

Zgodnie z zarządzeniem nr. 23 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.08.2008 r. na terenie Nadleśnictwa Kudypy wyznaczone zostały powierzchnie referencyjne - obszary o szczególnych walorach przyrodniczych ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej.

Rozmieszczenie powierzchni / ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Kudypy przedstawiono  poniżej oraz w załączniku ( forma edytowalna).

Powierzchnie referencyjne - drzewostany wyłączone z gospodarki leśnej ze względów przyrodniczych wyznaczono na  powierzchni blisko 340 ha

Konsultacje społeczne:

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące wyznaczania powierzchni referencyjnych prosimy kierować na adres e-mail p.rutkowska@olsztn.lasy.gov.pl