Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa Kudypy

Nadleśnictwo Kudypy jest jednym z 33 nadleśnictw w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Położone jest w województwie warmińsko – mazurskim. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 17 842,7703 ha.

Lasy położone są w I Krainie (Bałtyckiej) w dzielnicy 8 (Pojezierza Iławsko – Brodnickiego) oraz w II Krainie ( Mazursko – Podlaskiej) w dzielnicach 1 (Pojezierza Mazurskiego) i 2 (Równiny Mazurskiej).

Teren Nadleśnictwa leży nad obszarem dorzeczy rzeki Łyna oraz Pasłęki. Znajduje się tam także kilka dużych jezior takich jak: Ukiel, Wulpińskie, Rentyńskie, Kortowskie. Klimat wg A. Wosia został zaliczony do regionu zachodniomazurskiego. Znajduje się on pod wpływem klimatu kontynentalnego co oznacza dość krótkie lato i długą śnieżną zimę. Pokrywa śnieżna zalega od 70 do 90 dni. Okres wegetacji roślin trwa około 190 – 200 dni. Suma średnich rocznych opadów wynosi około 600 – 650 mm. Średnia wilgotność oscyluje około 82%, natomiast średnia temperatura powietrza około 7,5C. Charakterystycznym elementem tego obszaru jest to że okres wczesnowiosenny objawia się niedoborem opadów, co niekorzystnie wpływa na warunki rozwoju i upraw leśnych. Wiatry wieją najczęściej z kierunku zachodniego, wiosna natomiast z kierunku wschodniego.

Na terenie Nadleśnictwa dominują siedliska borowe, siedlisko boru mieszanego świeżego stanowi aż 38% co będzie miało duży wpływ na udział występujących gatunków. Kolejnym znaczącym siedliskiem jest las mieszany świeży, stanowi on 29%. Inne siedliska to las świeży oraz bór świeży, udział pozostałych siedlisk ma mniejsze znaczenie. Siedliska te wskazują na dominującą rolę sosny w tworzeniu drzewostanów.

Drzewostany w Nadleśnictwie Kudypy nie są mocno zróżnicowane. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Stanowi ona niespełna 70% wszystkich drzewostanów. Razem z innymi gatunkami iglastymi (świerk, modrzew) stanowią 74,8% powierzchni. Gatunki liściaste (buk, brzoza, dąb, olcha, jesion i inne) zajmują 25,2% powierzchni.

  

W Nadleśnictwie Kudypy dominują drzewostany w III i II  klasie wieku. Pozostałe klasy wieku kształtują się na w miarę zbliżonym poziomie.