Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Kudypskie spotkania z przyrodą - zwierzęta zimą.

Kudypskie spotkania z przyrodą - zwierzęta zimą.

Kudypskie Spotkania z Przyrodą” to cykl otwartych warsztatów edukacyjnych organizowanych przez Nadleśnictwo Kudypy oraz Stowarzyszenie „Lasy Kudypskie”. Spotkania będą odbywać się cyklicznie raz w miesiącu w Leśnym Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach i w okolicznych lasach. Skierowane są do wszystkich zainteresowanych przyrodą, szczególnie rodzin z dziećmi.

Pierwsze spotkanie „ Zwierzęta zimą" odbyło się w sobotę 28 stycznia. W piękne słoneczne przedpołudnie w  Kudypach zebrała się ponad 40-osobowa grupa. Spotkanie poświęcone było najpopularniejszym gatunkom zwierząt występującym w warmińskich lasach a poprowadzili je przedstawiciele Koła Łowieckiego Kudypy Olsztyn. Na ścieżce dydaktycznej Nadleśnictwa Kudypy opowiedzieli o biologii oraz zwyczajach zająca, lisa, dzika, sarny, jelenia i łosia. Pokazywali poroża jeleniowatych oraz oręż dzika. Sygnalista odtrąbił sygnały myśliwskie przypisane do poszczególnych gatunków zwierząt. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się między innymi, że sarna nie jest żoną jelenia, że poroże, w przeciwieństwie do rogów, jest zrzucane i co roku odrasta nowe, że młode liski nazywane są niedoliskami, a okres godowy zająca to parkoty. Myśliwi pokazali również jak w terenie rozpoznawać tropy zwierząt. Najbardziej wyczekiwaną częścią spotkania był wspólny wyjazd do lasu w miejsce dokarmiania zwierzyny gdzie dzieci rozsypały przygotowaną specjalnie kukurydzę. Spotkanie zakończono wspólnym ogniskiem oraz poczęstunkiem przygotowanym przez Koło Łowieckie Kudypy Olsztyn. Każdy uczestnik otrzymał również pamiątkowy drewniany medal.

Kolejne spotkanie już 24 lutego. Szczegóły i regulamin uczestnictwa dostępne na facebooku Nadleśnictwa Kudypy

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.