Wydawca treści

Certyfikacja w Nadleśnictwie Kudypy

Potwierdzeniem prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej przez nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie są dwa certyfikaty.

Certyfikat FSC

Certyfikat PEFC

Materiały do pobrania